Aura en Chakra healing

      AURA EN CHAKRA HEALING.

Het woord chakra is Sancriet voor “wiel”. De chakra’s in het menselijk lichaam nemen energie op.

Ieder chakra is verbonden met organen en na opname van energie transporteren ze deze energie naar de desbetreffende organen.

 We kunnen de chakra’s dus zien als kleine energiecentrales, energiewielen, in het menselijk lichaam die er voor zorgen dat de benodigde opgenomen energie daar terecht komt waar het moet zijn.

Over het algemeen werken we met de7 hoofdchakra’s.

 

Het is van wezenlijk belang voor het goed functioneren van organen en daarmee van groot belang voor ons algehele gevoel van welbevinden en gezondheid dat onze chakra’s goed functioneren.

Als een chakra niet goed functioneert kunnen ook de daaraan gekoppelde organen hun werk niet goed doen met als gevolg dat een mens ziek wordt of zich niet prettig in zijn vel voelt zitten.

Het menselijk lichaam heeft meerdere energetische lichamen.

Deze lichamen bevinden zich om ons fysieke lichaam heen. Deze energetische lichamen samengenomen noemen we onze aura.

 

Het Aura bestaat uit 7 energie lagen en iedere energie laag van onze aura is weer gekoppeld aan een van de 7 hoofdchakra’s.

Mocht de energie in onze aura niet egaal en gelijkmatig verdeeld zijn, maar dus ophopingen hebben, zullen we dit ervaren als zijnde een blokkade.

Dit soort blokkades kunnen tot uiting komen alszijnde verlegenheid, ons niet goed kunnen uiten, ongeïnteresseerd- heid etc, maar ook als super druk, aandacht vragend, of aanstellerig gedrag.

Daarnaast zullen we ons niet goed in onze vel voelen zitten waardoor ziekte, vermoeidheid, pijnen etc ons leven kunnen gaan beinvloeden.

Al met al is gebleken dat als het energetische lichaam goed functioneerd het fysieke lichaam hiervan profijt heeft en wij, als mens, ons prettiger zullen voelen.

 

BEHANDELING.

 

Tijdens het intake gesprek wordt er  een anamneseformulier afgehandeld. Hierin worden vragen gesteld over hoe een cliënt zich over het algemeen gedraagt en voelt in het dagelijks leven en over een stukje geschiedenis van de cliënt.

Deze informatie is nodig voor de behandelaar zodat er een goed beeld is van de cliënt.

Vervolgens wordt er een eerste aurascan gedaan.

De cliënt zit dan op een krukje en de behandelaar tast met de handen de aura en de chakra’s af. Al naar gelang wat de behandelaar aantreft, uitstulpingen, kuilen en/of gaten,wordt er in overleg met de cliënt besloten welke vorm van behandelen er wordt toegepast.

De aura en de chakra’s kunnen namelijk op verschillende manieren behandelt worden. We kunnen met de handen de energie in balans brengen,egaliseren en versterken.

Maar dit kan o.a. ook met kristallen. Het aura en de chakra’s zijn erg gevoelig voor de trillingen van edelstenen en kristallen!

Verder kunnen we ook het lichaam behandelen met universele energie via Reiki, of werken met Bachbloesemremedies, zodat we van binnen uit de energetische lichamen behandelen en  in balans brengen.